Tekaka (ost/skinka)

Tekaka (ost/skinka)

Fyllningar:
Ägg/bacon
Skinka/pickles
Ost
Ost/skinka
Ägg/anjovis
Leverpastej